امروز : پنج شنبه, 26 فروردين 1400

برگزاری هفتمين جلسه كميسيون ماده 5

هفتمين جلسه كميسيون ماده 5 به رياست مهندس سعادت استاندار آذربايجان غربي برگزار شد

 

به گزارش سايت اطلاع‌رساني استانداري آذربايجان غربي صبح امروز هفتمين جلسه كميسيون ماده 5 استان به رياست مهندس سعادت استاندار آذربايجان غربي برگزار شد.

 

در ابتداي اين جلسه كه فرماندار، شهردار و اعضاي شوراي اسلامي شهر اشنويه نيز حضور داشتند، مهندس مشاور تهيه و تنظيم طرح تفصيلي شهر اشنويه گزارش پيشنهادات خود را در اين خصوص ارائه كرد.

تبادل نظر و تصميم گيري در خصوص تغيير كاربري برخي اراضي شهر اروميه نيز از ديگر موارد مطرح شده در اين جلسه بود.

استاندار آذربايجان غربي در اين جلسه با تاكيد بر رعايت اصول و ضوابط شهرسازي در ساخت و ساز و توسعه شهري گفت: از دستگاههاي اجرايي مرتبط با موضوع شهرسازي و همچنين شهرداري ها انتظار مي‌رود كه در تصويب و اجراي طرح ها در حوزه ساخت و ساز اصول، قوانين و ضوابط شهرسازي و همچنين معماري اسلامي را مورد توجه قرار دهند.

سعادت ادامه داد: بلندمرتبه سازي در شهرهاي استان نيز بايد با رعايت كامل برخي ضوابط و اصول مانند عدم سايه اندازي و اشرافيت بر ساير ساختمان ها و رعايت تراكم تعيين شده صورت گيرد.

ضمناً شهردار  ، اعضای  شورای اسلامی شهر و مسئول دایره فنی با معاونت عمرانی و مدیر کل اداره راه و شهر سازی دیدار کردند و درخواستهای خود را تقدیم ایشان نمودند .