امروز : یکشنبه, 19 مرداد 1399

تقدیر و تشکر اهالی مجید آباد از شهردار

تقدیر و تشکر اهالی مجید آباد از شهردار

اهالی محله مجید آباد و ساکنین کوچه های منتهی به مزار شهدا در دیدار با آقای طاهری  شهردار اشنویه از زحمات و بذل توجه ایشان به مناطق محروم  به جهت آسفالت کوچه ها و رفع مشکلات ناشی از خاکی بودن آنها تقدیر و تشکر بعمل  آورند.