امروز : یکشنبه, 19 مرداد 1399

سفر شهردار و شورای اشنویه و نالوس پیرامون مشکلات شهرستان در خصوص مسائل شهردرای با حضور و پیگیری نماینده محترم مردم

سفر شهردار و شورای اشنویه و نالوس پیرامون مشکلات شهرستان در خصوص مسائل شهردرای با حضور و پیگیری نماینده محترم مردم در مجلس جناب آقای مهندس حسین زاده انجام گرفت .

 

 

 

 

 

 


آقای حسین زاده نماینده محترم شخصا به همراه شهرداران و شوراهای اشنویه و نالوس در حوزه ریاست و معاونت سازمان پیگیری بحث قیر و ماشین آلات شهرداری بودند ..
لازم به ذکر است از تاریخ 94/6/14 لغایت 94/6/17 دیدارها انجام گرفت