امروز : پنج شنبه, 26 فروردين 1400
نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
مزایده حضوری اجاره عوایدات بازار دواب نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 28377
فراخوان عمومی سرمایه احداث جایگاهCNG شهرداری اشنویه - نوبت اول نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 2426
مزایده حضوری جمع آوری عواید حاصل از بهای خدمات زباله - نوبت اول نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 1909
مناقصه مرحله سوم دستمزد جدول گذاری - نوبت سوم نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 2114
مناقصه کارهای عمرانی شهرداری اشنویه - نوبت دوم نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 2074
مناقصه ممیزی املاک -نوبت دوم نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 2562
مناقصه های عمران،خدمات،فضای سبز و ممیزی املاک شهرداری اشنویه نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 2296
مناقصه امورات فضای سبز نوبت دوم نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 1698
مناقصه رفت و روب و تنظیف شهری نوبت دوم نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 1721
مناقصه رفت و روب و تنظیف شهری نوبت اول نگارش یافته توسط اسماعیل خاتمی 1581